Bulon vận thăng


Bulon vận thăng

Trong 2 ngày 25 và 26/7/2018, Ban Thường vụ Đoàn khối Doanh nghiệp đã tổ chức Hội nghị giao ban các khối thi đua Quý III năm 2018

Chúng tôi thường cung cấp bulon M24 x 240, cường độ 8.8.