Hộp số vận thăng


Hộp số vận thăng

bao gồm các bộ phận bạc đạn, trục vít, bánh vít, trục ra, phớt chắn nhớt và hộp giảm tốc.